Nařízení Státní veterinární správy

9.4.2021

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka)
Z důvodu potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipka) v katastrálním území Třebotov (Praha-západ), je katastrální území Praha - Malá a Velká Chuchle zařazeno do pásma dozoru, v kterém platí opatření, uvedená v Nařízení Státní veterinární správy viz. níže. Prosíme všechny chovatele opeřenců, aby se s tímto Nařízením seznámili.