Nesouhlasné stanovisko s hranicemi Mapy Aglomerace Prahy

Vážená paní primátorko,

po shlédnutí tzv.“Mapy Aglomerace Prahy“ vymezené pro účely hodnocení a snižování hluku podle katastrálních území, musím důrazně vznést nesouhlasné stanovisko s hranicemi této mapy.

Jako starosta Prahy Velká a Malá Chuchle jsem zjistil, že v této mapě pro měření hluku chybí městské části Malá i Velká Chuchle (kromě jiných dalších). Naše městská část je zatížena každodenně hustým provozem na výpadové komunikaci Strakonická, která je hlavní tepnou směrem na jih. Denně zde projíždí tisíce automobilů nejen osobních, ale i nákladních, včetně MHD.

Naše městská část je zároveň zatížená kolejovou dopravou, neboť skrze nás prochází hlavní trať Praha – Beroun. Upozorňuji, že toto drážní těleso je čtyřkolejné a je rovněž obrovským zdrojem hluku.

V nemalé míře naši městskou část zatěžuje rekreační lodní doprava, kdy obzvlášť o víkendech jezdí rekreační parníky, ze kterých se až do pozdních nočních hodin ozývá hlasitá hudba a pokud ustane, je doplněna ohňostrojem.

Z těchto důvodů Vás žádám, abyste učinila pokud možno co nejdříve důrazné opatření, aby tato mapa co nejdříve pozbyla platnosti a byla vytvořena mapa nová. Není možné, aby byly vyloučené obytné oblasti na okraji Prahy z měření hluku.Stanislav Fresl

starosta MČ Praha–Velká Chuchle

f27a9ce70fed37fbd98169aa0e683ba4.jpg