Chuchle má tři nové ulice

Rada hl. m. Prahy schválila 18. června 2013 návrh na pojmenování devíti pražských komunikací. Na mapě hlavního města přibudou i tři ulice ve Velké Chuchli, které ponesou jména po významných osobnostech české vědy.

Ceplechova - tato ulice připomene RNDr. Zdeňka Ceplecha, CSc. 1929 – 2009, českého astronoma, jednoho z nejvýznamnějších astronomů dvacátého století. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Kopalovy, lomí se k severovýchodu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

Adlerova - komunikace ponese jméno Augusta Adlera, 1863 – 1923, matematika, astronoma a pedagoga. Působil na několika školách mj. v Praze a ve Vídni. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Ceplechovy, lomí se k severu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

Bochníčkova - Záviš Bochníček, 1920 – 2002, český astronom, který působil dlouhou dobu na Slovensku, popularizátor astronomie a kosmonautiky. Vychází jihovýchodním směrem z ulice Na hvězdárně východně od Adlerovy, lomí se k východu a k severozápadu a vstupuje zpět do ulice Na hvězdárně.

Zdroj: www.praha16.cz

logo Velká Chuchle