Nové centrum Velké Chuchle

6.8.2010

Proběhlo první kolo veřejné anonymní dvoukolové architektonické soutěže, která je úvodním krokem pro vytvoření chybějícího centra obce. Nové centrum by mělo vzniknout na území bývalého areálu Femat tj. mezi ulicí Kazínská a náměstím Chuchelských bojovníků. Obec by chtěla tuto zanedbanou lokalitu proměnit na místo příjemné pro život. Měl by zde vzniknout veřejný prostor - náměstí s revitalizovaným potokem Vrutice, multifunkční sál pro sportovní i kulturní vyžití, ordinace lékaře, spolkové klubovny, nová pošta, knihovna, obchod, restaurace i byty.
Výstavba by měla proběhnout ve 3 fázích. Nejprve by mělo dojít k oživení zanedbaného "brownfieldu" za potokem Vrutice (opuštěný areál Femat) a
teprve poté by se mělo přistoupit k výstavbě před potokem Vrutice směrem k náměstí Chuchelských bojovníků.

Městská část Praha - Velká Chuchle obdržela 21 architektonických návrhů, které v pondělí 2.8. posoudila sedmičlenná odborná porota.
Žádný návrh nebyl vyloučen pro nesplnění soutěžních podmínek. Po dlouhé diskuzi porota vybrala 6 postupujících architektonických návrhů, které nejlépe řeší zadaný úkol.

"Odborná diskuze nad klady a zápory jednotlivých řešení byla velmi přínosná a pomohla nám vyjasnit, co by v centru obce mohlo vzniknout," potvrzuje starosta Fresl. Konečný výběr postupujích prací proběhl ve shodě zástupců obce i odborné poroty. "Je úžasné, že se zastupitelům podařilo pro obec koupit toto urbanisticky významné místo a pomocí anonymní architektonické soutěže hledají jeho nejlepší možné využití," je přesvědčen architekt Jan Aulík - nezávislý porotce. "A návrhy, které postoupily do druhého kola, skýtají dobrou naději. Přístup chuchelských zastupitelů k územnímu rozvoji centra obce je až učebnicově ukázkový."

Chuchelští občané i soutěžící si budou moci prohlédnout všechny odevzdané práce zhruba v polovině října.
Výstava proběhne v bývalém areálu Femat, Kazínská 8, Velká Chuchle.
ing. Markéta Kohoutová, sekretář soutěže.

924c5c1704e63d8cd91c9ef0f44d93e8.jpg