Nový školní rok 2018 - 2019 byl zahájen

Třetího září byl za deštivého počasí před Základní školou Charlotty Masarykové zahájen nový školní rok 2018 – 2019. Za přítomnosti starosty Velké Chuchle pana Stanislava Fresla a místostarosty Martina Šimka přivítala přítomné žáky a rodiče ředitelka školy paní Mgr. Eliška Jančíková. Ve svém uvítacím projevu přivítala také celý učitelský sbor a představila jeho nové členky. Přítomné pozdravil a přivítal i starosta Velké Chuchle. Zmínil se o probíhajících stavebních pracích souvisejících s  přístavbou nového pavilonu školy. Požádal učitele i žáky o trpělivost, která bude v průběhu stavby potřeba. Po uvítacích projevech se žáci rozešli do svých tříd a žáčci obou prvních tříd obdrželi upomínkové listy. Po společném fotografování si paní učitelky své žáky odvedly do areálu Kazínská 8, kde prvňáčci budou mít své třídy. I když celé zahájení nového školního roku provázelo deštivé, uplakané počasí, obešlo se bez pláče a slziček přítomných žáků.

Redakce Chuchelského zpravodaje přeje všem žákům, celému učitelskému sboru i technickému personálu školy mnoho úspěchů v novém školním roce a aby stavební práce probíhaly podle plánu a v příštím školním roce již žáci zasedli do nových učeben.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler