Odpověď Magistrátu hl.m. Prahy na stížnost Stanislava Fresla

12.8.2020

Zveřejňujeme odpověď Magistrátu hl. m. Prahy na stížnosti pana Stanislava Fresla, týkající se údajného nezákoného postupu starostky při zastupitelstvech v době koronavirového stavu nouze.

1

2