Omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

3.10.2023

Vážení občané,

sdělujeme Vám tímto, že dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.
Nová obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023 (Usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 6/30 ze dne 14.9.2023) o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hl. m. Prahy vychází z § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.
Aktualita o schválení a vydání obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hlavního města Prahy je zveřejněna, včetně odkazu na tuto vyhlášku, na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_52023_omezeni_spalovani_sucheho_rostl_materialu.html

spalovani_listi