Omluva za problémy na ul. Nad Chuchlí a Na Hvězdárně

14.5.2021

Vážení,
rád bych se za stavbu i nás architekty omluvil za problémy na ulici Nad Chuchlí a Na Hvězdárně, které jsme městské části i vlastníkům pozemků způsobili nevhodným jednáním, za vyjeté koleje na obecní cestě a hlavně morální újmu. Nastalá situace mě velice mrzí. Od dnešního rána probíhá kompletní náprava na městských i soukromých pozemcích. Celou situaci řešíme a snažíme se ke všemu postavit čelem a co nejrychleji vše dostat do původního stavu. Snažíme se vše řešit i s majiteli dotčených pozemků. Komplexní dotažení přizpůsobíme počasí, aby stávající rozmoklý terén nebyl ještě více poškozen. Naší snahou je vše dostat do původního stavu však co NEJDŘÍVE!
Ještě jednou se omlouvám za vzniklou situaci a prosím o shovívavost.

S pozdravem

Ing. arch. Václav Kocián
HUAHUA / www.huahua.cz / Kancelář: Porážka 2, 602 00 Brno