Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Odpověď na otázku #4567

Od: David Vokurka

14.10.2014 v 15:22

Dobrý den,
mám na vás dotaz, který se týká voleb. Ve výsledcích je uváděno, že bylo při volbách odevzdáno 969 obálek a platných hlasů bylo 7867.
Tyto dva údaje vytváří slušnou disproporci, protože 969(obálky)x9(počet hlasů na voliče) je 8721.
Tzn. cca 10% hlasů je ,,nevyužitých,,.
Můžete prosím napsat čím je tato disproporce zaviněná?

Další dotaz. Nikde není uváděný počet neplatných odevzdaných lístků. Můžete napsat, kolik bylo neplatných hlasů?

díky
David Vokurka