Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Odpověď na otázku #4690

Od: Daňhelka

4.8.2020 v 11:18

Paní starostko, proč nebyla informace od popelářů, že budou jezdit brzo ráno místo okolo oběda dána na web chuchle.cz. Před 14 dny jsem prosil zastupitele námi zvolené i pracovnici úřadu, aby informace byla zveřejněna. Slíbili, že to zveřejní, tak aby byli všichni obyvatelé Chuchle informováni.
Taktéž jsem volené zastupitele žádal, aby byly postříkány živé ploty v ulici Starochuchelská proti plísni. Též bylo slíbeno a nic. Prosím polepšete se a pracujte pro lidi.
Děkuji za odpověď