Otevření nové třídy Mateřské školy

Symbolicky na první školní den 4. ledna 2016 byla otevřena nově vybudovaná třída chuchelské mateřské školy. Za přítomnosti ředitelky školy paní Aleny Kučerové, učitelek a žáčků této nové třídy, přestřihli slavnostní pásku náměstkyně primátorky MHMP paní prof. Ing. Eva Kislingerová CSc. a starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl. Přítomen byl i místostarosta pan Martin Šimek. Paní náměstkyně se o nové třídě vyjádřila s velkým uznáním a doslova prohlásila, že je nadšená. S dětmi ve třídě si velmi mile povídala a při prohlídce ostatních tříd opět nešetřila chválou. Ve třídě Berušek jí žáčci zazpívali. Setkání s paní náměstkyní proběhlo v naprosté pohodě a dalo jasně najevo, že když je upřímný zájem o věc, dokáží se bez problému domluvit i představitelé různých politických stran a hnutí. Ať si různí posměváčkové klidně nazývají novou přístavbu Freslovou garáží, důležité je, že se dílo povedlo a bude sloužit ku prospěchu dětí.


text a foto: Jan Zágler

6ed0b6aaee02bd43dc6ed1c0c93246e1.jpg

bac0f884a574e8e0ee97509cf40881b0.jpg

9ab0781226621aaeecbc994a29bd0d3c.jpg

91c768fa5dde774cbc580c70d8debd90.jpg

43df72e39760d081d542594555394e4e.jpg