Zahájení prací v rámci spojkoviště pro kabel kVN a stání staveb. mechanizace v ul. Podjezd

Oznamujeme zahájení prací pro realizaci pokládky kabelů na akci "Praha Malá Chuchle, Obnova kabelů kNN, kVN, sdk trasa Podjezd-Strakonická"
Ul. Podjezd parc.č. 213/2 k.ú. Malá Chuchle, Praha 16
Termín: 10. 7 . - 4. 9. 2020
Plocha záboru 20 m2 (2x spojkoviště, výkop 5 x 2)
2x posuvný zábor kontejner + pracovní vozidlo + x 2, celkem 24 m2.

Oznámení zahájení prací - Praha Malá Chuchle

Engie logo