Oznámení k jednání ZMČ Praha - Velká Chuchle č. 2 a 3/2020

Dovoluji si Vás informovat o organizačních opatřeních k zajištění zasedání místního zastupitelstva, která respektují doporučení HS HMP a MV ČR ke konání zastupitelstev po ukončení nouzového stavu ze dne 14.5.2020 – základními zásadami jsou: ochrana dýchacích cest (rouška nebo respirátor), dodržení odstupu 2 m a počet přítomných osob v zasedacím sále odpovídající jeho maximálnímu naplnění. Členové zastupitelstva se zasedání účastní fyzicky.

S ohledem na omezenou kapacitu zasedací místnosti a shora uvedená opatření, bude zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle č. 2 a 3/2020 přenášeno webovou kamerou on-line prostřednictvím služby youtube. Odkaz bude k dispozici cca půl hodiny před zahájením samotného jednání, a to jak na stránkách www.chuchle.cz, tak na facebookovém profilu MČ Praha – Velká Chuchle.

On-line přenosy zasedání zastupitelstva (probíhající v reálném čase bez záznamu) nepodléhají ochraně osobních údajů (nejsou zpracováváním osobních údajů).

Dotazy mohou občané klást v souladu s jednacím řádem prostřednictvím mailu zaslaného na adresu info@chuchle.cz. Současně je nutné do mailu uvést své jméno, příjmení a bydliště. Počet dotazů bude posuzován v souladu s Jednacím řádem ZMČ.                                      ÚMČ

znak_chuchle