Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta Městské části Praha - Velká Chuchle podle § 29, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle a Zastupitelstva hl.m. Prahy se uskuteční:

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb:

Volební okrsek č. 381 - je určen pro voliče s trvalým pobytem ve Velké Chuchli. Volební místností pro hlasování bude učebna v ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, Praha - Velká Chuchle.


Volební okrsek č. 382 - je určen pro voliče s trvalým pobytem v Malé Chuchli
Volební místností pro hlasování bude učebna v budově České zemědělské univerzity, V Lázních 15/1, Praha - Malá Chuchle.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR, platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči cizinci, kteří jsou oprávněni volit na území ČR prokáží svou totožnost a státní občanství státu průkazem o povolení k pobytu.

4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech konání voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Stanislav Fresl
starosta v r.

 

Upozorňujeme občany, že hlasovací lístek pro volby do ZMČ Praha - Velká Chuchle je oboustraný !
Máme zaregistrováno 5 volebních stran.

Další informace najdete v odkazu - sekce samospráva - volby do zastupitelstva MČ.

 

0938f89a04c31cde5b877b121a5f867d.jpg