Parkování pro občany Velké Chuchle u železničního přejezdu

31.3.2021

V srpnu 2020 prezentovali zástupci vlastníka dostihového závodiště členům výboru územního plánu a vedení radnice směry, jak by do budoucna chtěli rozvíjet areál závodiště. Představili zde záměr vybudovat multifunkční objekt (prodejny a kanceláře spojené s dostihovým sportem) v sousedství bývalé restaurace Start. Tato budova má vzniknout v území určeném územním plánem kódem SV - smíšená výstavba. Jinými slovy, platný územní plán připouští výstavbu takové budovy. Reakcí přítomných za Chuchli byl požadavek využití budovy i pro občany Chuchle vzhledem k faktu, že do těsného sousedství plánované budovy se přesune vlaková zastávka Velká Chuchle. Zástupci investora projevili vůli o této možnosti se zástupci radnice jednat. Výsledkem byl z jejich strany návrh prohloubit parkoviště plánované budovy o jedno podzemní podlaží, což by vyžadovalo vyjmutí oblasti o velikosti cca 2700m2 z protipovodňových opatření.

Zastupitelstvo dne 29.3.2021 diskutovalo a hlasovalo o tom, zda souhlasí s vyjmutím této oblasti z protipovodňových opatření. V případě, že by svým usnesením s tímto vyslovilo souhlas, dalo by tím zelenou rozšíření parkovacích prostor využitelných pro občany Chuchle. Protože však toto usnesení zastupitelstvo neschválilo, investor pravděpodobně využije možnosti budovu vybudovat, avšak v původní podobě, tedy bez zázemí pro občany Chuchle. Není tedy pravda, že zastupitelé, kteří pro usnesení nehlasovali, zabránili investorovi tuto budovu postavit, pouze zbavili chuchelské občany využívat zázemí pro parkování vozidel (aut, kol, motocyklů) v blízkosti budoucí vlakové zastávky. Tato informace se objevila v neoficiálních zdrojích od jednoho občana.

Pro doplnění je nutné upozornit, že samotná budova, pokud se ji investor rozhodne realizovat, bude předmětem územního řízení, které může připomínkovat MČ i majitelé sousedních pozemků. Již na prezentaci v srpnu 2020 členové výboru a zástupci vedení radnice vyjádřili připomínky k výšce budovy v blízkosti zástavby v ulici Dostihová a tedy i vliv na oslunění případně jinou pohodu těchto obyvatel. Tyto připomínky plánuje uplatnit v rámci územního řízení, které ještě nebylo pro tuto stavbu zahájeno.

Jiří Barcal
Lenka Felix

logo parkování