Parkování u Základní školy

18.3.2013

Parkování u ZŠ Charlotty Masarykové

Z důvodu nedostatečné parkovací kapacity před Základní školou ve Velké Chuchli došlo k následující dohodě mezi firmou RSK a Městskou částí Chuchle. Parkovací prostory v ulici Pod Akáty (u trafostanice) má firma RSK v dlouhodobém nájmu, tyto plochy částečně zpřístupní pro potřeby parkování rodičů žáků školy v ranních hodinách (tj. 7.15 - 7.50 hodin). Prosíme tedy rodiče i zaměstnance firmy o vzájemnou toleranci a respektování běžných parkovacích pravidel v těchto exponovaných hodinách.

ÚMČ