Poděkování starosty

V rámci povodní 2013 naší městské části poskytli pomoc různé organizace a lidé.

Děkuji tímto:

- dobrovolným hasičům Strupčice, Brno - Jundrov, Bělá nad Radbůzou, Praha - Dubeč, Rýmařov a samozřejmě našim chuchelským hasičům pod vedením pana Kokty;

- Základní škole Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli a její ředitelce pí. Mgr. Elišce Jančíkové s kolektivem - především kuchařkám a paní hospodářce;

- restauraci U Václava a rodině Janoušů;

- rodině Benčatů;

- všem dobrovolníkům, ať už z Červeného kříže, Adry nebo těm, kteří se hlásili přímo do Chuchle;

- společnosti LG Česká republika;

- společnosti Macro ČR;

- České pojišťovně a.s. a panu Stanislavu Freslovi;

- chuchelským zastupitelům Mgr. Lence Felixové, Ing. Danielu Kozickému, Viktoru Čahojovi, Ing. arch. Davidu Vokurkovi a Bc. Danielu Šatrovi:

- zaměstnancům Úřadu MČ Praha - Velká Chuchle;

- dobrovolníkům ve výdejním středisku materální pomoci ( K8 ) paní Ince, Dáše, Iloně, Janě, Mirce a samozřejmě všem ostatním:

- a všem dalším, kteří nám pomáhali nebo zaslali finanční prostředky případně materiální pomoc.

 

Mgr. Martin Melichar

starosta MČ Praha - Velká Chuchle

 

znak Chuchle

Mgr. Martin Melichar - starosta