Poděkování

Děkuji Vám všem za to, že jste si přišli v tak hojném počtu poslechnout koncert zvonohry pana Menouška a prohlédnout si Betlém, který pro Vás připravil kolega Vokurka spolu s chuchelskými divadelníky. Budu se těšit, že se opět za rok společně sejdeme u stánku se svařákem.

Mgr. Martin Melichar, starosta MČ

 

zvonohra 1

zvonohra 2

zvonohra 3