Podporujeme rodiny, společně!

23.8.2019

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) Krajská rodinná politika1 vznikl s cílem zlepšit koordinaci celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. Díky této činnosti chce projekt podpořit aktéry rodinné politiky ve vytváření přátelského prostředí pro rodiny s dětmi v ČR.

Jaké problémy projekt řeší?
Rodina má ve společnosti nezastupitelnou funkci, proto je důležité funkce rodiny podporovat, a to nejen materiálně, ale také nemateriálně. Rodina, otcovství a mateřství si zaslouží být společností vysoce ceněny. To si uvědomují i kraje a obce, které znají potřeby svých obyvatel nejlépe, a mnohdy také realizují celou řadu prorodinných opatření. Projekt MPSV Krajská rodinná politika se tyto prorodinné aktivity krajů a obcí snaží dále podporovat a rozvíjet. Napomáhá k lepší informovanosti, sdílení dobré praxe, vzájemné a provázané komunikaci a spolupráci tak, aby docházelo ke komplexnějšímu zabezpečení rodin v regionech.

Jak projekt pomáhá rodinám?
Projekt napomáhá k propojování a vzájemné komunikaci rodin s obcemi, kraji i státní správou. Zapojuje do vzájemné spolupráce neziskový sektor, odborníky z akademické sféry a další důležité aktéry rodinné politiky, a to například i prostřednictvím různých aktivit projetu: odborných regionálních platforem, kulatých stolů a workshopů.

V rámci projektu připravujeme:
• Metodiku rodinné politiky na krajské a místní úrovni
• Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích
• Příručku Bude nás víc – aneb nejste na to sami
• Videospoty zaměřené na oblast rodinné politiky
• A celou řadu dalších aktivit a akcí, které pravidelně uveřejňujeme na webových stránkách projektu: www.rodinyvkrajich.mpsv.cz
Kdo jsou krajští poradci?
Důležitými aktéry projektu jsou krajští poradci. Ti poskytují odborné poradenství nejen zástupcům samospráv či neziskových organizací, ale také rodinám, a to v oblastech podpory rodin, rodinné politiky či slaďování rodinného a pracovního života.

Spolupráce projektu s MČ Praha – Velká Chuchle
MČ Praha – Velká Chuchle navázala spolupráci s projektem MPSV Krajská rodinná politika. Společně se tak budeme snažit o vzájemnou komunikaci vedoucí k podpoře rodin s dětmi.

Stěžejní témata, která vyplynula na základě mapování potřeb jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, jsou:
• aktivity na podporu slaďování rodinného a pracovního života
• podpora komunity
• prestiž a ocenění hodnoty rodin
• podpora mezigeneračního soužití
• primární prevence se zaměřením na rodiny
• podpora neformální rodinné péče

Potřebujete poradit ve své životní situaci? Obraťte se na Úřad MČ Praha – Velká Chuchle, případně můžete využít i kontakt na krajskou poradkyni projektu
Jitka Chrtková
jitka.chrtkova@mpsv.cz
778455788
Na Maninách 876/7, Praha 7
Konzultační hodiny:
PO–PÁ: 9:00 –13:00
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz

V případě zájmu o konzultaci je vhodnější využít možnost předchozí telefonické domluvy.

r