10. Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,