Dešťová kalamita Na Hvězdárně

Večer ve čtvrtek 5.7.2012 zažila Hvězdárna dešťovou smršť, jakou ani starousedlíci nepamatují. Voda se valila obrovskou rychlostí ulicí Na Hvězdárně, nesla s sebou jílovité bláto a štěrk i kamení větších rozměrů ze stavenišť, která jsou na kopci. Jde zejména o projekt Vily Chuchle a nedokončenou komunikaci směrem k ulici Lahovské.

Vzhledem k nešťastně vyspádované komunikaci si voda udělala cestu přímo přes dům č.p. 393 , kde vytopila dvě podlaží zapuštěné do svahu. Vytopeny byly i další nemovitosti v dolní části ulic Na Hvězdárně a Nad Libří.

Dalo by se říci, že došlo ke shodě náhod. Problém je ale hlubší, neboť občané již delší dobu upozorňují na nedostatky týkající se stavby residenčních objektů a komunikace směrem k Lahovské. Díky naprosté ignoraci ze strany zhotovitelů a pasivitě minulého vedení radnice Velké Chuchle, dospěla celá záležitost do stavu, jaký jsme mohli ve čtvrtek vidět na vlastní oči. Ale co dál?

Pytle s pískem jsou jenom provizorním řešením a budou nemovitost chránit na chvíli. Myslím si, že bude nutné přestavět teprve nedávno realizovanou křižovatku ulic Na Hvězdárně a Nad Libří. Na toto, dá se říci přímo neuralgické místo celého projektu, jsme však zhotovitele upozorňovali při každém společném jednání. Přitom nejde jen o odvodnění, ale také o praktickou neschůdnost komunikace pro chodce.

Vyzvali jsme zhotovitele, aby neprodleně zamezil riziku výskytu situace podobné té ze čtvrteční noci. Otázkou nadále zůstává funkčnost odvodnění dešťových vod ve spádové oblasti celé lokality i po realizaci nových projektů.

Jménem pana starosty děkujeme všem dobrovolným hasičům z Lochkova a Lipenců, kteří pomohly pytlovat a samozřejmě i profesionální jednotce hasičů z Radotína a Prahy, kteří na popud p. starosty v rekordním čase postavili provizorní pytlové zátarasy. Doufejme jen, že podobná kalamita už ulici Na Hvězdárně a její obyvatele nepotká.

Ing.arch. David Vokurka

zástupce starosty

dešťová kalamita 1

dešťová kalamita po 20 minutách 1

dešťová kalamita po 20 minutách 2

dešťová kalamita po 20 minutách 3

dešťová kalamita po 20 minutách 4

dešťová kalamita po 20 minutách 5

dešťová kalamita po 20 minutách 6