Pozdržení výkopových prácí K Vápence, Strmý vrch

22.9.2020

Obnova kabelů NN
Informace ze dne 29.9.2020

Nové termíny obnovy kabelů:
I. etapa - bude realizována v termínu 25.9. - 23.10.
II. etapa - 24.10. - 23.11.2020

Informace ze dne 22.9.2020
Dobrý den,
oznamuji Vám, že z důvodu absence pracovníků výkopové firmy / pracovníci jsou slovenští občané - z důvodu koronavirové nákazy nemohou přijet / , se zahájení stavby zdrželo - do dnešního dne nebylo započato. O termínu zahájení výkopových prací Vás budu informovat.
Co se týká 2. etapy stavby - v termínu 1. 10. - 31. 10. 20 nebude realizována, v tomto termínu budou probíhat práce na 1. etapě.   
Dana Hanzíková

Původní plán:
1. etapa od 2.9. do 30.9. (Strmý vrch, Prodloužená, Dubnická, K Vápence)
2. etapa od 1.10. do 31.10. (Starochuchelská, Prodloužená, Spádová)

Výkopové práce