Pozvánka na 1. zasedání ZMČ

28.12.2021

Na základě usnesení zastupitelstva MČ Praha-Velká Chuchle č.8/7 z 14.12.2021, o pověření svolat jednání zastupitelstva v roce 2022, a na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám první zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle v roce 2022, které se bude konat dne

5. ledna 2022 od 19.00 hodin
v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:
1. Volba předsedajícího 1. zasedání ZMČ
2. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu 1. zasedání ZMČ
3. Určení příkazce operace (zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě)
4. Zajištění sociálního pohřbu


Stanislav Fresl
Pověřený zastupitel MČ Praha - Velká Chuchle