Pozvánka na 8. zasedání ZMČ

7.12.2021

8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle

Na základě ustanovení § 60 odst. 1 a 3 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, svolávám osmé zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle v roce 2021, které se bude konat dne

14. prosince 2021 od 17.00 hodin
v obecním areálu Kazínská 8, Praha - Velká Chuchle.

Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Majetkové záležitosti (směna, pronájem, stanovisko MHMP)
3. Finanční záležitosti (rozpočtové úpravy, rozpočtové provizorium, zpráva z auditu, schválení objednávek)
4. Personální záležitosti ÚMČ
5. Informace z jednání výborů ZMČ
6. Různé (Ovocný sad, problematika nadměrného hluku Ledáren)
7. Reakce ZMČ na agresivní jednání 1. místostarosty M. Melichara vůči zastupiteli J. Špaňhelovi na jednání výboru majetku dne 16.6.
8. Vyjádření předsedy finančního výboru na postup MHMP ohledně neschválení účetní uzávěrky MČ Praha - Velká Chuchle


Mgr. Martin Melichar
první místostarosta MČ Praha - Velká Chuchle

Pozvánka na 8. zasedání ZMČ