Upozornění - práce během nočních výluk

22.7.2021

Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)",
upozorňuje, že během nočních výluk koleje přilehlé ulici Radotínská ve Velké Chuchli v nocích 22-23/7, 23-24/7, 24-25/7 a 25-26/7 budou probíhat práce na zřízení záporového pažení pro výstavbu opěrné zdi pro budoucí kolejiště a nástupiště (v rozsahu úseku zjednosměrněné komunikace). Práce je nutné provádět v nočních výlukách z důvodu nutnosti vyloučení provozu na přilehlé koleji během pracovní činnosti.

Děkujeme za pochopení.