Práce na Branickém mostě omezí dopravu v Malé Chuchli

23.5.2023

Práce na zdvoukolejnění Branického mostu se ve druhé polovině letošního roku dotknou i života v Malé Chuchli. Bude se jednat o dočasná uzavření komunikací či jejich částí, případně zábory prostoru potřebné pro zřízení staveniště. „Uvedené časové termíny vychází z projednané projektové dokumentace a mohou být v rámci stavby upraveny," upozorňuje Jiří Žáček ze společnosti SUDOP.

Chystaná opatření v Malé Chuchli
• Uzavření části ulice Zbraslavská 8.7.2023 - 20.7.2024 (úsek pod mostem, včetně části komunikace pro zřízení provizorního vjezdu na stavbu).
• Zábor prostoru mezi ulicí Podjezd a železniční tratí 8.7.2023 - 20.7.2024 (zařízení staveniště).
• Uzavírka ulice Podjezd 6.7. - 7.7.2023 (zřízení ochrany nad komunikací).
• Uzavírka ulice Podjezd 29.7. - 30.7.2024 (zřízení ochrany nad komunikací).
• Zřízení a odstranění ochrany nad cyklostezkou 12.7.2023 / 29.7.2024.
• Uzavření lávky (most Inteligence) 3.7.2023 - 30.7.2024.
• Dopravní opatření ulice Strakonická 24.10.2023 - 6.1.2024 (po dobu omezení vždy dva pruhy v obou směrech).

Zdvoukolejnění trati v úseku Branický most - Praha-Krč - Spořilov by mělo do budoucna nejen zajistit dostatečnou kapacitu pro vlakovou nákladní dopravu, ale zároveň umožní využívat tuto trať také při mimořádných nebo plánovaných výlukách při rekonstrukci trati v úseku mezi Smíchovským a hlavním nádražím. Zároveň bude po dokončení stavby možné zavedení nové linky spojující Zahradní město a Radotín. Trať v Chuchelském tunelu není součástí tohoto projektu a nebude se zdvoukolejňovat.

Blíže viz. přiložený soubor níže.

2bf1ea3c7f925c7589ca8f9f8dc60ba4.jpg