Pravidelné schůzky Klubu seniorů

13.1.2017

Akce Klubu seniorů - 1. pololetí roku 2017

14. 2. od 16:00 Přeložená přednáška p. Pospíšila „Senioři v kondici.“

7. 3. od 16:00 Velikonoční tvoření s Haničkou

4. 4. od 16:00 P. Burle „rozhovory s chuchelskými pamětníky“

25. -26. 4. Výlet Lednice

9. 5. od 16:00 Schůzka v klubovně

6. 6. od 16:00 Schůzka v klubovně

ÚMČ