Pravidelné schůzky Klubu seniorů

16.8.2016

Schůzky Klubu seniorů se konají vždy 1. úterý v měsíci od 16:00.

6. 9. Ukázky a povídání o vaření s paní Ivanou Malatincovou

20. 9. Výlet Kuks

4. 10. Schůzka v klubovně

1. 11. Ukázky výtvarných technik s paní Haničkou

6. 12. Mikulášská schůzka v klubovně

ÚMČ