Přednáška v Klubu seniorů

Dne 3.1. 2012 se konalo další setkání seniorek v nově zrekonstruovaném prostoru v ul. Starochuchelská 7//20 v Klubovém domě. Setkání bylo příjemné a s malým občerstvením a dobrou náladou povídat si a plánovat další akce na tento rok. Mluvily jsme nejen o tom, jak vylepšit a zpříjemnit si prostor, kde se budeme setkávat, ale i jak nejlépe využít čas našich setkání. Na závěr jsme si připily a popřály si hlavně dobré zdraví.
Dne 10.1. 2012 se uskutečnila přednáška na téma „Sociální poradenství a novinky v občanském sdružení Život 90„ v Klubovém domě ul. Starochuchelská 7 s Mgr. Kosařovou z centra Život 90. Přednáška byla velice zajímavá a poskytla některým ještě další informace a kontakty z oblasti sociální péče a seznámila nás s „Senior telefonem Život 90„ které dáváme k dispozici do Zpravodaje. Také jsme se dozvěděly, jaké výhody by pro nás mělo členství v občanském sdružení Život 90. Přednáška měla seznámit i zde žijící obyvatele Velké Chuchle o zřízení Pečovatelské služby jako terénní služby v obci a možnosti jejího využití.
Dne 12.1. 2012 proběhlo další setkání v Klubu seniorů, kde nás navštívila sl. Hanka Šmucrová z Rehabilitačního ústavu z oboru ergoterapie, s kterou jsme si povídaly o možnosti výroby dárků pro potěšení sebe ale i svých blízkých. Přivezla nám několik výrobků, které bychom si mohli na příštích setkáních vyrobit a mluvila s námi o tom, jak je ve stáří velice důležité neustále procvičovat své ruce, i když už máme nějaké zdravotní problémy, je nutné pořád s nimi něco dělat. Domluvily jsme se na další setkání dne 26.1. 2012 od 17 hodin, kdy se pokusíme si již vytvořit vlastní papírovou dekoraci s technikou vystřihování.
Chtěla bych poděkovat všem dámám, které začaly navštěvovat Klub seniorů, poděkovat Marušce Nedvědové s přípravou občerstvení a paní Bínové za časopisy a obrázky, které přinesla pro zkrášlení našeho nového prostoru. Věřím, že se v budoucnu budeme setkávat, alespoň v takovém počtu jako doposud a věřím, že vymyslíme i téma, kdy k nám do klubu začnou chodit i muži senioři.
Děkuji. M.Krylová

seniorky

seniorky 1

seniorky 2