Výsledky Prezidentských voleb 2013

Výsledky za Velkou Chuchli - www.volby.cz

Volební okrsky 381 a 382 - Velká Chuchle

Volební okrsek 383 - Malá Chuchle

Podrobné přehledy výsledků a volební účasti

Volební urna