Přihlášení k pobytu

15.4.2019

Informace pro občany
Upozorňujeme občany, že v termínu od 18. 04. 2019 do 23. 04. 2019 n e b u d e
možné provést přihlášení k trvalému pobytu. (Nepřítomnost referentky evidence obyvatel).
Děkujeme za pochopení.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle