Přihlášení k trvalému pobytu

21.3.2019

Informace pro občany
Upozorňujeme občany,
že v termínu od 22.03.2019 do 29.03.2019 n e b u d e možné provést přihlášení k trvalému pobytu.
Nepřítomnost referentky evidence obyvatel.
Děkujeme za pochopení.
ÚMČ Praha – Velká Chuchle