Připomínáme si výročí Pražského povstání a konce II. světové války

7.5.2021

Připomínáme si výročí Pražského povstání a konce II. světové války
V těchto dnech si opět připomínáme výročí povstání, které osvobodilo Prahu z nacistického područí. I když je letošní výročí zastíněno omezeními spojenými s pandemií koronaviru, události z doby před 76 lety si lidé v metropoli mohou připomenout nejen symbolicky. Pietní místa je možné navštívit i osobně, pokud budou dodržovány dostatečné rozestupy a hygienická opatření. Pomníčky ve svém okolí najdou občané na interaktivní mapě, na které bude možné uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Zapálit zde mohou také virtuální svíčku. U nás v Chuchli jde o památník 27 padlých občanů Velké Chuchle v Chuchelském háji, společné pomníky padlým před samoobsluhou ve Velké Chuchli a nedaleko kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli a pamětní desku Václava Dudka ve Zbraslavské ulici v Malé Chuchli. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci připomenou zástupci městské části Praha-Velká Chuchle výročí položením pamětních kytic a věnců bez účasti žáků škol a širší veřejnosti.
Při Pražském povstání mezi 5. a 9. květnem 1945 zemřely přibližně tři tisíce Čechoslováků, kteří se zapojili do tuhých bojů, byli zabiti při bombardování nebo je popravili nacisti.
Díky unikátní interaktivní mapě se však mohou lidé projít po pietních místech třeba v okolí svého bydliště, uctít památku padlých zapálením svíčky u pomníčku, nebo ji symbolicky alespoň zapálit online. Mapa obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících, jejich přesnou adresu, charakter nebo například počet vzpomenutých osob. Na webu bude umístěno také počítadlo o tom, kolik lidí se do této akce zapojilo.
Magistrát hl. m. Prahy zpracoval aktuální seznamy pietních míst na základě dat z Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany. V návaznosti na to Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval data do interaktivní mapy. Praha vlastní k této aplikaci všechna licenční práva včetně souhlasu Ministerstva obrany s používáním dat z evidence válečných hrobů. Náklady na projekt byly minimální, neboť byl řešen v rámci organizací pražského magistrátu.
Odkaz na interaktivní mapu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/pietni-mista-1945/
S využitím tiskové zprávy Magistrátu hlavního města Prahy zpracoval Tomáš Hromádka

pietní místa