Připomínky k Metropolitnímu plánu

4.5.2022

Magistrát zveřejnil novou verzi Metropolitního plánu k připomínkám, které je možné podat do 30.6.2022 prostřednictvím internetových stránek. Další informace mohou zájemci najít na internetových stránkách https://metropolitniplan.praha.eu

Metropolitní plán, nový název pro územní plán, má po schválení zastupiteli magistrátu určovat podobu dalšího rozvoje Prahy, v našem případě MČ Praha - Velká Chuchle.