Rozhodnutí oddělení dopravy Praha 16

6.2. 2020

Chci Vás informovat, že oddělení  dopravy ÚMČ v Radotíně nám dnes zaslalo rozhodnutí, kterým  nám  mj. pod bodem III. oznamuje, že nejpozději do  kolaudace stavby optimalizace trati  Praha Smíchov - mimo - Černošice - mimo  uzavře železniční přejezd ve Velké Chuchli. Co to znamená?  Jednoduchá odpověď. Díky vyřazení mimoúrovňového křížení z 1. etapy dne 26.5. 2017, z důvodu nečinnosti  minulého vedení MČ v letech 2014 - 2018,  tedy pánů Fresla, Klána a Šimka, hrozí uzavření železničního přejezdu bez toho, aby bylo realizováno mimoúrovňové křížení. Tedy pokud se nám nepodaří vyjednat spolupráci dotčených obyvatel se železniční správou.  A to obyvatel, kteří podali do územního rozhodnutí k nadjezdu odvolání a souhlasí s variantou podjezdu. Městská část u všech současných jednání s dotčenými orgány nepreferuje podjezd, jak je některými lidmi podstrkováno, ale mimoúrovňové křížení, když variantu podjezdu považuje za rychlejší formu vyřešení mimoúrovňového křížení v Chuchli. Usnesení zastupitelstva pak slouží MČ k rychlejší komunikaci s dotčenými orgány.

Lenka Felix, starostka

1

2

3

4

5