Rušení nočního klidu

19.9.2023

Vážení spoluobčané, velmi často se na nás obracíte se stížnostmi ohledně rušení nočního klidu, který vychází ze zákona č. 251/2016 Sb. Pokud právě probíhá rušení nočního klidu, tj. mezi 22:00 hod až 6:00 hod, je nutné to řešit v době, kdy k rušení nočního klidu dochází a neprodleně se obrátit na linku 156 Městské policie Praha, nebo příp. na linku 158 Policie ČR. Dodatečné oznámení je velmi problematické z hlediska dokazování.

______________________________________________________________

Noční klid a doba nočního klidu Doba nočního klidu je regulována zákonem, a to zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích"), jako doba od dvacáté druhé do šesté hodiny, přičemž porušení nočního klidu je dle § 5 odst. 1 písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovený správní trest. Pokud jde o samotný pojem noční klid, ten není na rozdíl od doby nočního klidu zákonem vymezen, nicméně pod tímto pojmem lze chápat určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování má společnost zájem za účelem spořádaného a poklidného soužití. Noční klid je regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně. Nicméně, i když je doba nočního klidu upravena přímo zákonem, tak to neznamená, že by v době od dvacáté druhé do šesté hodiny nemohly být konány žádné akce či oslavy. Ty mohou být konány i v době nočního klidu, neboť v České republice není jejich konání omezeno, avšak po dvacáté druhé hodině musí být konány pouze způsobem nenarušující noční klid.

57c41963f5a430f997582ae66facfa44.jpg