Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Blíží se sčítání lidu, domů a bytů 2011, které organizuje Český statistický úřad. Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. V této souvislosti již úřad městské částí s Českým statistickým úřadem spolupracoval na územní přípravě sčítání. V blízké době se rozeběhne informační kampaň na podporu sčítání. Český statistický úřad by rád přiblížil informace o sčítání přímo obyvatelům městských částí a to umístěním odkazu na internetové stránky sčítání lidu, domů a bytů 2011 na našich webových stránkách a v Chuchelském zpravodaji. Občané tak budou mít přístup k aktuálním informacím o sčítání přímo od ČSÚ. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit na webové stránky sčítání lidu www.scitani.cz, kde můžete získat odpovědi na případné otázky, týkající se celé akce.
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

0f59d5882ad749c8991c23a5984ac73b.jpg