Setkání nad plánem rozvoje Chuchle

V úterý 25. 2. se konalo první veřejné setkání k přípravě nového plánu rozvoje pro Velkou Chuchli. Zpracovatelé ze společnosti @ONplan sbírali podněty a hodnocení současného stavu naší městské části od místních obyvatel. Výstupy ze setkání budou součástí analytické části, která bude zveřejněna a veřejně konzultována na webových stránkách www.chuchle.cz, zde na FB a v aplikaci Mobilní rozhlas.

Nestihli jste přijít na setkání a chcete se zapojit? Vyplňte do 10. března dotazník v aplikaci Mobilní rozhlas
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/PJUtk766,
nebo v Chuchelském zpravodaji. Děkujeme za zájem o budoucnost Chuchle.
Lenka Felix

K8