Šetření životních podmínek

Prosíme o součinnost, pokud i vaše domácnost byla náhodně vybrána Českým statistickým úřadem pro zjišťování životních podmínek v roce 2020. Šetření se týká 11.403 domácností, z nichž se 6.653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Akce proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Úplný text dokumentu v příloze.

čsú