Slavnostní vítání občánků Velké Chuchle

Slavnostní vítání občánků má ve Velké Chuchli opravdu dlouholetou tradici. Neváhám napsat, že mnozí rodičové, kteří v současné době přicházejí se svými dětmi na vítání, byli sami podobnou formou v naší městské části před léty vítáni. Letošní slavnostní akce se konala v sobotu 22. září dopoledne v salonku České zemědělské univerzity v Malé Chuchli.

Dvanáct přítomných občánků a jejich rodiče i rodinné příslušníky přivítal předseda výboru sociálního a bytového Mgr. Martin Melichar, představil nové občánky a předal slovo starostovi Velké Chuchle Stanislavu Freslovi, který v krátkosti přivítal přítomné a popřál novým občánkům i jejich rodičům hodně zdraví, spokojenosti v životě Po uvítání se rodiče nových občánků podepsali do pamětní knihy, maminky obdrželi z rukou pana starosty růži a novým občánkům předal dárek- dřevěného koníčka a pamětní knížku pan Melichar. Nakonec došlo na společné fotografování. S uveřejněním snímků, pořízených při této akci rodiče souhlasili. Snímky jsou ke stažení na webových stránkách chuchelského úřadu.

Novým občánkům přejme, aby se jim v naší městské části dobře žilo, aby zde vyrůstali v klidu a pohodě. Jejich rodičům hodně zdraví a úspěchů při výchově svých dětiček.

Text a foto Jan Zágler

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018

Vítání občánků 2018