Stavební úpravy ul. Strakonické - rozšíření

26.2.2021

Technická správa komunikací (TSK) zahajuje od pondělí 8. března 2021 stavební práce související s projektem Strakonická - rozšíření. S dopravním omezením na komunikaci je třeba počítat již od soboty 6. března 2021.
Stavební úpravy Strakonické ulice ve směru do centra v úseku mezi zastávkou Dostihová a Barrandovský most umožní vzniknout novému jízdnímu pruhu pro autobusy a záchranáře, což je cílem projektu podpořeného z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Práce by měly skončit v červenci 2022.
Cílem projektu je úprava stávající komunikace tak, aby umožňovala rozšíření stávající komunikace a zřízení plnohodnotného vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla MHD a IZS bez nutnosti omezovat počet ostatních jízdních pruhů. V rámci úprav bude muset dojít k úpravě svahů, výstavbě opěrných zdí a přeložek inženýrských sítí včetně úpravy odvodnění a vybudování nové dešťové kanalizace.
Stavba bude po celou dobu koordinována s již probíhající sanací a s budoucí kompletní rekonstrukcí nosné konstrukce Barrandovského mostu.
Dopravní omezení a postup prací:
Stavba je rozdělena do několika etap tak, aby zajistila průjezdnost veřejné dopravy. Jízda po ulici Strakonická do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby. Po dobu omezení zde bude snížena rychlost na 50 km/h. Aby bylo možné zachovat dva jízdní pruhy, levý jízdní pruh bude zúžen na dva metry. Cyklostezka A1 přiléhající ke stavbě
cca 1,8-2,8 km, bude v průběhu stavby uzavřena v koordinaci se stavbou železničního koridoru tak, aby byla možnost využít v rámci objízdné trasy cyklostezku A111.
Etapa I (6. 3. 2021 - 21. 3. 2022)
Práce budou probíhat za dopravního omezení, které povede dopravu ve dvou jízdních pruzích ke střednímu dělicímu pásu. V této etapě budou vykáceny překážející náletové dřeviny, vybudovány přeložky inženýrských sítí, nová dešťová kanalizace v délce 800 m, nové opěrné zdi v délce 1 500 m. Dále budou vybudovány také nové chodníky od začátku stavby až po železniční most. Vozovka bude rozšířena o jeden jízdní pruh.
Etapa II (21. 3. 2022 - 20. 5. 2022)
Práce budou probíhat v pomalém jízdním pruhu, doprava bude vedena dvěma jízdními pruhy - v rychlém jízdním pruhu a v nově vybudovaném pruhu na kraji vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu a provedena sanace trhlin.
Etapa III (20. 5. 2022 - 19. 7. 2022)
Práce budou probíhat v rychlém jízdním pruhu, doprava bude vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích při pravé straně vozovky. Dále bude provedena výměna dvou vrstev živičného krytu, provedena sanace trhlin a výměna svítidel veřejného osvětlení ve středním dělicím pásu.

Zhotovitel: společnost PORR - SWIETELSKY: Strakonická

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=60351a69d8d9a78a0e9cedfd

Podrobné informace sledujte na:
http://www.tsk-praha.cz/

ilustrační foto