Termín splatnosti místního poplatku ze psů

23.3.2022

Dovolujeme si upozornit majitele psů, kteří ještě neuhradili místní poplatek ze psů za rok 2022, na blížící se konec splatnosti poplatku tj. do 31.3.2022.

sazby poplatků / kalendářní rok 2022:

1. pes
Rodinný dům 300 Kč
Bytový dům 1 500 Kč
Objekty - hlídané psem 600 Kč
Důchodce 200 Kč

2. pes a každý další
Rodinný dům 600 Kč
Bytový dům 2 250 Kč
Objekty - hlídané psem 900 Kč
Důchodce 300 Kč

Místní poplatek lze hradit hotově, platební kartou v pokladně ÚMČ Praha - Velká Chuchle, poštovní poukázkou A (lze vyzvednout na poště či na úřadě) nebo bezhotovostním převodem na účet MČ Praha - Velká Chuchle číslo:
2000697329/0800 (vždy s uvedením přiděleného variabilního symbolu)

Pokud nebude místní poplatek uhrazen včas a řádně, může být nedoplatek ve smyslu ust. § 11 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění navýšen na trojnásobek.

Bližší informace viz. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a vyhláška hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. S dotazy se též můžete obracet na:

ÚMČ Praha - Velká Chuchle - odbor smluv, daní a poplatků
telefon: 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz
https://www.chuchle.cz/mistnipoplatekzepsu.html