Tříděný odpad - možnost vyzvednutí separačních tašek

31.10.2018

Vážení občané Malé a Velké Chuchle,

rozhodli jsme se ve spolupráci s MHMP podpořit zájem občanů o tříděný odpadu, a to formou bezplatného poskytnutí sad tašek na třídění využitelných složek odpadů za účelem zvýšení množství a kvality sebraného separovaného odpadu v Praze.

Podrobnosti v přiloženém letáku.

ÚMČ
odbor životního prostředí