15. Úhrady za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací