Úplné uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020

Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme od společnosti Eurovia bohužel negativní upřesňující informaci, že i přes naši společnou snahu je zřízení přechodu pro chodce nerealizovatelné (v rámci úplného uzavření žel. přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020) z důvodu nesouhlasu Policie ČR a správního orgánu MČ Praha - Radotín. Zdůvodnění zástupce Policie ČR: „Bezpečný pohyb chodců na přejezdu při předmětné uzavírce nelze zajistit řádným způsobem. Rozhledové poměry díky terénu a pevným konstrukcím přimknutým k železniční trati zde nejsou v odpovídajícím rozsahu. Nelze je zajistit ani v nočních hodinách nebo při snížené viditelnosti. Dalším faktorem je délka 4 kolejného přejezdu, kterou musí pěší překonat. V předmětné lokalitě dochází k velmi častému přestupkovému chování, zejména v oblasti porušováním pravidel silničního provozu". Zjišťujeme možnosti, jaké má MČ Praha - Velká Chuchle (i když není podle správního orgánu v Radotíně účastníkem řízení), se k této věci odvolat a tím zajistit možnost přechodu pro pěší.

Aktuální inromace 1.7.2020
Městská část Praha - Velká Chuchle se rozhodla, že nebude podávat odvolání proti rozhodnutí oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, kterým byla povolena úplná uzavírka železničního přejezdu v ulici Starochuchelská. 
Podání odvolání proti tomuto rozhodnutí by bylo podle právní analýzy městské části neúčelné, neboť ani případné podání odvolání by uzavírku nedokázalo odvrátit. Odvolání v této věci nemá odkladný účinek a uzavírka má proběhnout již v období od 6.7.2020 do 9.7.2020. Nelze přitom realisticky očekávat, že by k rozhodnutí o odvolání došlo před ukončením uzavírky.  Důvodem pro úplnou uzavírku i přes náš zásadní nesouhlas pak bylo především stanovisko policie, podle které nelze při uzavírce současně zajistit bezpečný pohyb chodců na železničním přejezdu, a to zejména v nočních hodinách nebo při snížené viditelnosti.

logo Eurovia