Upozornění pro občany - dovolená na útvaru evidence obyvatel

29.8.2017

Z důvodu D O V O L E N É

referentky evidence obyvatel

od 5.9. do 20.9.2017

nebude možné v  tomto termínu

provést přihlášení k  trvalému

pobytu ani vyhotovit výpisy z

CZECH POINTU.

Děkujeme za pochopení

ÚMČ Praha – Velká Chuchle