Úprava provozu a agendy pro veřejnost

21.9.2020

Opatření starostky č. 6/2020

k vyhlášeným mimořádným opatřením pro území ČR z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2. V souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR a nařízeními Hygienické stanice hlavního města Prahy z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 na území České republiky na dobu ode dne 18. září 2020 do odvolání vydávám toto opatření týkající se úpravy provozu a agendy veřejnosti.

Od pondělí 21. září 2020 až do odvolání    u p r a v u j e   Úřad městské části, U Skály 262/2, Praha 5 - Velká Chuchle svůj provoz a agendy pro veřejnost. Úřední hodiny se omezují, a to podatelna a pokladna pouze na pondělí a středu vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Úřad městské části zároveň žádá veřejnost, aby pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu (např. systém datových schránek), případně telefonické nebo emailové spojení (257 941 041, info@chuchle.cz). Preventivní opatření je zaváděno kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizací možného přenosu nového koronaviru. Opatření se přijímá i s ohledem na chybějící zaměstnance, kteří musejí zůstat doma.

Zpracoval: Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ
V Praze dne:  18.9.2020       
Mgr. Lenka F e l i x starostka MČ Praha - Velká Chuchle