Usnesení č. 8/2018 (mimořádné ZMČ) ze dne 16.7.2018