Usnesení č. 1/2018 z ustavujícího zasednání ZMČ ze dne 5.11.2018