Ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha – Velká Chuchle

Nově zvolení zastupitelé MČ Praha - Velká Chuchle se dne 9.11.2010 sešli na ustavujícím zasedání. Hlavními body jednání byla volba starosty a jeho zástupce.
Starostou MČ Praha - Velká Chuchle bude následující čtyři roky Mgr. Martin Melichar (za TOP O9).
Do funkce neuvolněných místostarostů byli zvoleni Ing. Jiří Petr (ČSSD) a Ing. arch. David Vokurka (za SZ).

Bylo zřízeno 8 výborů zastupitelstva, jejichž předsedy byli zvoleni následující zastupitelé:

Výbor finanční: Viktor Čahoj
Výbor kontrolní: Mgr. Gabriela Dudášová
Výbor životního prostředí: Ladislav Kadeřábek
Výbor stavební a územního plánu: Ing. arch. David Vokurka
Výbor majetku obce: Jan Matl
Výbor sociální a volnočasových aktivit: MUDr. Jana Vrběcká
Výbor dopravy a bezpečnosti: Ing. Jiří Petr
Výbor strategie a komunikace: Mgr.Oto Linhart

  

Jiřina Hanlová
tajemnice ÚMČ Praha - Velká Chuchle

 

28c1e1449e0662d85087fd0f6913daf6.jpg